Kadra

Kadra pedagogiczna, to wykwalifikowani, profesjonalni nauczyciele, którzy sukcesywnie poszerzają swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w wielu szkoleniach, kursach i warsztatach. Cechuje ich życzliwość, cierpliwość, odpowiedzialność, otwartość, kreatywność oraz wielka pasja i zaangażowanie.

Dyrektor PrzedszkolaDyrektor Przedszkola
Krystyna Pietruszyńska

Z-ca dyrektora d/s pedagogicznych:
mgr Elżbieta Kiczor
Nauczyciel:
Wiesława Rożeńska 

mgr Ewa Sztangierska

mgr Joanna Stacherska

Iwona Ziółkowskamgr Iwona Ziółkowska

Sylwia Mikołajczakmgr Sylwia Mikołajczak

Katarzyana Piekarzmgr Katarzyna Piekarz

Magdalena Sokołowskamgr Magdalena Sokołowska

 


 

Przedszkole "Katarzynka" 87-100 Toruń, ul. Konstytucji 3 Maja 14, tel. 56 648 67 10